Mafat Plot Yojana Gujarat Form: મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ, મફત પ્લોટ યોજના માં અરજી કરવા શું કરવું?, મફત પ્લોટ યોજનાનો કોને મળી શકે?

ગુજરાત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા જમીન વિહોણા ખેત-મજૂરો તથા ગ્રામ્ય કારીગરો માટે 100 ચો.મી. સુધીના ઘરથાળના Mafat Plot ફાળવવા પંચાયત વિભાગ, નાણા વિભાગ અને મહેસુલ વિભાગે મંજુરી આપી છે. રાજ્ય સરકારની ઘરથાળના Mafat Plot Yojanaની વાત કરીએ તો તેની શરૂઆત 1972થી થઇ હતી. ગુજરાત સરકારના પંચાયત વિભાગ હેઠળ આ યોજનાનુ અમલીકરણ કરવામા આવે છે. Mafat Plot Yojana Form PDF કયાથી મળશે અને કયા ભરીને આપવાનુ તેની માહિતી મેળવીએ, તેમજ Mafat Plot Yojana ની અરજી, અરજી કેવી કવિ તેમી સંપૂર્ણ માહિતી આપીશું કરવા શું કરવું.

Mafat Plot Yojana Gujarat Form: મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ, મફત પ્લોટ યોજના માં અરજી કરવા શું કરવું?, મફત પ્લોટ યોજનાનો કોને મળી શકે?

Mafat Plot Yojana

યોજનાનું નામ મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત – Mafat Plot Yojana
વિભાગ હેઠળ પંચાયત વિભાગ – ગુજરાત
રાજ્ય ગુજરાત
અરજી મોડ ઑફલાઇન
વેબસાઈટ panchayat.gujarat.gov.in

મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ | Mafat Plot Yojana Form

Mafat Plot Yojana Form ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા ઘર વિહોણા અને BPL યાદીમાં જે નોંધાયેલ મજુરો તેમજ કારીગરોને ઘરનું ઘર બનાવી શકે તે માટે આ યોજના અમલમાં મુકવામા આવી છે. અત્યાર સુધી આ યોજનાનો લાખો લાભાર્થી ને લાભ મળેલો છે. આ યોજનામારાજ્ય સરકારનો પ્રયત્ન છે કે તમામ ઘરવિહોણા ગરીબ લોકોને આ યોજનાનો લાભ વધુમાં વધુ મળે. એ માટે તા. 01-05-2017નાં રોજ ગુજરાત સરકારે નવો ઠરાવ કરીને ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજનાના નિયમોમાં ઘણા સુધારા કર્યા છે.

મફત પ્લોટ યોજના ડોક્યુમેન્ટ લીસ્ટ

ગ્રામ્ય વિસ્તારમા મફત પ્લોટ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે જણાવેલ ડોક્યુમેન્ટ આધાર પુરાવા જરૂરી છે.
 • મફત પ્લોટ યોજનાનુ અરજી ફોર્મ
 • રેશનકાર્ડની નકલ
 • ચૂંટણીકાર્ડની નકલ
 • આધારકાર્ડની નકલ
 • BPL યાદિ માટે SECCના નામની વિગત
 • ખેતીની જમીનનો દાખલો (જમીન નથી ધરાવતા તે માટે)
 • પ્લોટ / મકાનની વિગત દર્શાવતો દાખલો

મફત પ્લોટ ગુજરાત યોજના અરજી પ્રોસેસ

મફત પ્લોટ ની આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે લાભાર્થીએ સૌ પ્રથમ ઓફલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. અરજી કરવા માટે ગ્રામ પંચાયતમાંથી ફોર્મ મેળવી તેમાં માંગેલી તમામ માહિતી કોઈ ભૂલ વગર ભરી અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ જોડી તલાટી મંત્રી શ્રીના સહી અને સિક્કા કરાવવાના હોય છે.
ગુજરાત સરકારની આ યોજના ખુબ જ સારી છે. જેનાથી ગ્રામ્ય વિસ્તારમા ઘરવિહોણા લોકોને ઘર બનાવવા પ્લોટ મળી રહે છે. આ યોજનાની વધુ માહિતી તમારા ગામમા ગ્રામ પંચાયત માથી તલાટી મંત્રી પાસેથી મળી રહેશે.

મફત પ્લોટ યોજનાનો કોને મળી શકે?

 • જેમની પાસે પ્લોટ નથી તેમને આ પ્લોટ મળવાપાત્ર છે.
 • અરજદાર પાસે કોઈપણ પ્રકારની જમીન ધરાવતા હોવા જોઇએ નહિ.
 • અરજદાર ગ્રામીણ કારીગર અથવા મજૂર હોવા જોઈએ.
 • લાભાર્થી પુખ્તવયના હોવાજોઈએ. એટલે કે અરજદાર સગીરવયના ન હોવો જોઈએ.
 • જેઓ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સામાજિક-આર્થિક અને જ્ઞાતિ આધારિત વસ્તી ગણતરી-2011 માંથી લાયક કુટુંબ અથવા રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર સાથે આવે છે તેઓ સરકારી આવાસ નિર્માણ સહાય માટે લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ.
 • રાજ્યમાં ક્યાંય પતિ કે પત્નીના નામે કોઈ પ્લોટ કે મકાન ન હોવું જોઈએ.
 • જેઓ ઓછામાં ઓછા એક વર્ષથી તે ગામમાં રહેતા હોવા જોઈએ.
 • તેના નામે ખેતીની જમીન ન હોવી જોઈએ અથવા સંયુક્ત નામે અને પિતાના નામે અને તે જમીનમાં અરજદારના કિસ્સામાં, પિયત જમીનના કિસ્સામાં તે અડધા હેક્ટરથી વધુ ન હોવી જોઈએ અને બિન પિયત જમીનના કિસ્સામાં તે એક હેક્ટરથી વધુ ધરાવતા ન હોવા જોઇએ.

Mafat Plot Yojana ગુજરાત વિગતો

મુખ્ય લક્ષણો અને લાભાર્થીઓ

Mafat Plot Yojana યોજના હેઠળ કુલ 16-117,030 લાભાર્થીઓને રાહતદરે જમીનના પ્લોટ ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ પ્લોટ્સ 0 થી 16 અને 17 થી 20 ની વય શ્રેણીઓમાં આવતા તમામ પ્રાપ્તકર્તાઓને સ્તુત્ય જમીન પ્લોટ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે નોંધપાત્ર લાભ તરીકે સેવા આપે છે.

અમલીકરણ અને ફાળવણી

રજિસ્ટર્ડ ગ્રામીણ મજૂરો અને કારીગરોને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મફત રહેણાંક પ્લોટ અથવા 100 ચોરસ ફૂટના મકાનો આપવાના હેતુથી નીતિના અમલીકરણમાં વિલંબ થયો છે. જો કે, સરકાર આ યોજનાને શરૂ કરવા અને વંચિતોની આવાસ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે તેના અસરકારક અમલીકરણની ખાતરી કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

યોગ્યતાના માપદંડ

આવાસ સહાય કાર્યક્રમ માટે લાયક બનવા માટે, વ્યક્તિઓ ઓછામાં ઓછા એક વર્ષથી ગામમાં રહેતી હોવી જોઈએ. Mafat Plot Yojana Gujarat પાત્ર વ્યક્તિઓને અમુક શરતોને આધીન માલિકી પરના કોઈપણ નિયંત્રણો વિના 100 ચોરસ મીટર સુધીની ખાનગી જમીન હસ્તગત કરવાની મંજૂરી આપે છે. જમીન સંપાદન સાથે સંકળાયેલ કોઈપણ વધારાનો ખર્ચ લાભાર્થીઓ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે.
01/05/2017નો ઠરાવ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ અહીં ક્લિક કરો
Homepage અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment